The materials are only available in Hungarian, once I feel like it, which is implausible, I will translate them into English

Mi ez? | What is it?


HUN
Röviden rólam. Mielőtt 20 éve beültem egy lakásba és belekezdtem ezekbe a meditációkba, az életem során többször is súlyos fejsérüléseket szenvedtem. Utólag már tudom, hogy nem véletlenül, de ezek a merényletek nem érték el céljukat. Viszont történt valami váratlan. Minden ilyen után sikeresen újrarendeztem a tudatomat úgy, hogy az eredmény jobb lett, mint előtte volt. Ekkor azonban még nem foglalkoztam a spiritualitással. Amikor ez bekövetkezett rájöttem, hogy spirituális mutáció érte az agyamat.

Ez tette lehetővé azt, hogy amikor elkezdődött bennem az ébredési folyamat, az egyéni tudatommal kezdtem a felemelkedést. Ilyesmire előttem még sosem volt példa és utánam sem lesz. Előttem azért nem, mert ez egy rendkívüli bolygó, ahol úgy lehetett belekezdeni a meditációba, hogy nem találkoztam előtte a spiritualitás semmilyen formájával. Azaz meg sem vagyok keresztelve és nem is vagyok vallásos. Teljesen elkerültem ezeket a köröket és amikor találkoztam velük sem úgy történt, ahogy ők ezt gondolták. Minden ezoterikus könyvben azt olvastam, hogy az ember az egyéni útját járja és ezt tettem akkor is, amikor bizonyítékokat kerestem a spirituális valóság létezésére. A meditációimba is úgy kezdtem bele, hogy nincs arra bizonyíték, hogy isten létezik, ám arra sincs, hogy nem létezik. Azaz nyitva hagytam ennek lehetőségét, ám tudományos szemmel tettem, ami azt eredményezte, hogy senkinek nem sikerült engem a saját befolyása alá (értsd a saját istenképének befolyása alá) vonnia.

A spirituális valóságra úgy lehet tudományos szemmel nézni, ha ehhez kedvező világértelmezést találunk. A világnak számtalan megértési útja van, amikből a vallások is kialakultak, ám ezek valakik által kijelölt olyan utak, amikre tömegek léphetnek rá. Én azonban nem vagyok átlagos ember, hisz saját világértelmezést alkottam, ám a vallásalapítás meglehetősen távol áll tőlem. A modern ember világértelmezését alkottam meg és foglaltam rendszerbe, amiben istent mindenki önmagában találja, hisz hogy ilyenkor mire is talál rá, az tudat- és dimenziószint függvénye. Nem lehet kötelezővé és kizárólagossá tenni senki számára, hisz hiába élünk mindannyian a harmadik dimenzióban, mégis eltérő dimenziószinteken létezünk.

Ezt a vallásmentes tudományos szemléletű spirituális tevékenységet az Álom frekvenciáin végül is istenkeresésnek értelmezték és így jutottam túl rajtuk olyan mélységbe (vagy magasságba), ahol előttem még ember nem járt. A dolog elsülhetett volna rosszul is, ha nem egy olyan tiszta emberrel történik mindez, mint én. Vagy úgy, hogy rosszul alakulnak velem a dolgok és nem jutok át azokon a tudati zónákon, amiket ti asztrál- és mentálsíknak neveztek. Ám túljutottam és beléptem a mélytransz tartományba. Ez kívülről úgy nézett ki, hogy engem elfelejtett a világ, belülről pedig úgy, hogy szünet nélkül csak ezzel foglalkoztam egy lakásba ülve, ahol ugyanaz a külvilág vett engem körbe, mint benneteket. Ám a tudatom elkezdett utazni. Olyan helyekre, ahol problémák voltak, mert kiderült, hogy az egyéni tudatom által használt gondolkodás, azaz a logikai alapú ráció mire képes. Elmondhatom, hogy megoldottam a világ problémáit, de persze bizonyítani nem tudom és a sok mocskolódás után, ami itt engem ért, nem is akarom. Lemondtam mindenről, ami egy ember életében fontos és amikor a visszatérésnél találkoztam az emberi gyarlósággal vegyült irigységgel, egy mindenkitől független olyan alászállási keretrendszert hoztam létre, mely arra a világértelmezésre épül, amire ráengedem a fejlett embereket is. Ez a spirituális platform biztosítja a visszatérésemet, ám mivel a tudatom a 42. dimenzióból tér vissza, ez a csatorna sosem szűnik meg, ezért a személyemet igazából értelmezni sem tudjátok. De nem vagyok ellene, hogy megkíséreljétek.


ENG
About me in a nutshell. Before I went into an apartment 20 years ago and started doing these meditations, I suffered from severe head injuries several times throughout my life. I know afterwards that it was no accident, but these assassins did not achieve their purpose. But something unexpected happened. After each of these, I successfully reorganized my mind so that the result was better than before. At that time, however, I had not yet dealt with spirituality. When that happened, I realized that a spiritual mutation hit my brain.

This made it possible for me to begin my ascension with my individual consciousness when the awakening process began. Such has never happened before and will not be followed by me. Not for me because it is an extraordinary planet where you could start meditation without having encountered any form of spirituality before. That is, neither am I baptized nor am I religious. I completely avoided these circles and when I met them, it didn't happen the way they thought it would. In every esoteric book I have read that man is on his/her individual path, and I did so even when I was seeking evidence for the existence of spiritual reality. I also started my meditations with no evidence that God exists, but there no evidence to the contrary. That is, I left open the possibility, but did so with a scientific eye, which resulted in no one being able to bring me under his/her own influence (understand the influence of his/her own image of God).

Spiritual reality can be viewed scientifically if we find a favorable world interpretation of it. The world has countless paths of understanding from which religions have evolved, but these are paths designated by some that the masses can follow. However, I am not an ordinary person, as I have developed my own understanding of the world, but the foundation of religion is far from me. I have created and framed the modern human understanding of the world, in which everyone finds God within himself/herself, for what he/she finds at that time depends on the level of consciousness and dimension. It cannot be made compulsory and exclusive to anyone, for although we all live in the third dimension, we still exist at different levels of dimension.

This religious activity of non-religious scientific nature was eventually interpreted as a quest for God at the frequencies of the Dream, and thus I reached a depth (or height) beyond which no man had come before me. It could have gone wrong if it weren't for a clean person like me. Or by doing things wrong with me and not getting through the zones of consciousness you called astral and mental plane. But I crossed over and entered the deep trans. From the outside, it looked like I was forgotten by the world, and from the inside, I was just doing it all while sitting in a flat where the same outside world was around me. But my consciousness began to travel. To places where there were problems because it turned out to be what the thinking used by my individual consciousness, that is, the logical based ration can do. I can say that I have solved the problems of the world, but of course I can't prove it and after all the dirt I got here, I don't want to. I gave up everything important in a person's life, and when I came back with envy mixed with human lust on my return, I created an all-in-no-nonsense framework that is based on a worldview that I allow advanced people to. This spiritual platform provides my return, but since my consciousness returns from the 42nd dimension, this channel never disappears, so you really cannot interpret my person. But I'm not against you trying.