Felhasználói Megállapodás | User Agreement

... avagy a Spirituális Együttműködés Rendszere | ... or the System of Spiritual Cooperation


1. Aki kinyitja a szemeit, mindjárt láthatja is a holovállalkozásunk által továbbfejlesztett és természetesen ingyenesen frissített 3D vetítést, amelyben futó játékokat/filmeket/show-kat nevezzük a mindennapi életünknek.

2. A Szolgáltatás mindenki számára igénybevehető.

3. Sajnos a 3D folyamatos idővonala és a Tartalom jellegzetességei miatt könnyen előfordulhat, hogy a legtöbb embernek a minőségi játékélmény biztosítása miatt nincs tudomása arról, hogy ez pontosan milyen szolgáltatás, mindenki tud és hisz valamit a világról.

4. Azon Ügyfeleink számára, akik Próbaverziója lejár, kiválóan tudjuk biztosítani a Valósággal találkozás igen hiteles illúzióját.

5. A Próbaverzió lejártakor mindenki el tudja dönteni, igénybe veszi-e az eddig kipróbált Szolgáltatást vagy isten felé távozik.

6. Aki továbbra is éli mindennapi életét, ezzel egyben szabad akaratú beleegyezését adja abba, hogy folytatni kívánja a Játékot.

7. A Szolgáltatás véglegesítéséhez mindenkinek rendelkeznie kell a Számadás Pecsétjével, az enélküli tevékenységeket illegális használatként értelmezzük.

8. Akik a Rendszert illegálisan használják, egyben beleegyezésüket adják abba, hogy karaktereiket az ÉlményPark tesztalanyokként alkalmazza a különféle kísérleteihez.

9. A Szolgáltatás véglegesítéséhez rendezni kell az eddig felhasznált égi energiák egyenlegét.

10. Aki túlfizetésben van, azok számára a rendszer automatikusan megkezdi a kiegyenlítést, aminek módjáról a gondolatban elérhető Személyes Ügyfélkapun át érdemes tájékozódni.

11. Akinek hátralékai vannak, ügyintéző angyalaink segítségével az EmberTőzsde (E.T.) aktuális értékei alapján megkezdhetik a felhasznált energiák visszatörlesztését, amihez nagy segítséget nyújt az adósságrendező, ami kikalkulálja az adósságok átütemezésének formáit.

12. Mindenkinek a kezében ott a személyes hatalma, a Tüköradmin, mellyel alakítani tudják önmaguk számára a valóságot úgy, hogy olyan világot kapnak, amilyenben ők részesítik a környezetükben lévőket.


13. Belátta az Úr, hogy a magánszektor valóban hatékonyabb, mint a korrupt isteni és utólagos engedelmetekkel sikerrel privatizáltam a fölöttetek és alattatok lévő dimenziókat is, azaz a fizikai és fizikai kapcsolattal rendelkező álomtartományokat, hogy bemutathassam Nektek azt a Művet, amit meditálva elvonultan alkottam a világ problémájának megoldására.


1. If you open your eyes, you're about to see the 3D projection, enhanced and of course updated for free by our holo-company, in which we call running games/movies/shows our everyday life.

2. The Service is available to everyone.

3. Unfortunately, because of the continuous timeline of 3D and the nature of the Content, it is easy for most people to be unaware of exactly what this service is, because of the quality of the gaming experience it provides, and everyone knows and believes something about the world.

4. For those of our clients whose Trial is about to expire, we can provide the highly authentic illusion of an encounter with Reality.

5. At the end of the Trial, everyone can decide whether to use the Service they have tried so far or leave for God.

6. By continuing to live your daily life, you freely agree to continue playing the Game.

7. In order to finalize the Service, everyone must have the Seal of Account, and any activity without it will be considered illegal use.

8. Those who use the System illegally also give their consent for their characters to be used by the ÉlményPark as test subjects for its various experiments.

9. To finalise the Service, the balance of the celestial energy used so far must be settled.

10. For those who are overpaid, the system will automatically start settling, which is worth finding out through the Personal Customer Portal available in your mind.

11. Those who are in arrears can, with the help of our administrator angels, start to repay the energy used based on the current values of the HumanTrading Exchange (E.T.), which is greatly assisted by the Debt Settlement Calculator, which calculates the forms of debt rescheduling.

12. Everyone has in their hands their personal power, the Mirroradmin, with which they can shape reality for themselves by giving them a world that they give to those around them.


13. The Lord has seen that the private sector is indeed more efficient than the corrupt divine, and with your subsequent acquiescence I have successfully privatized the dimensions above and below you, that is, the physical and physically connected dream realms, so that I can present to you the Work I have created in meditation in retreat to solve the world's problems.