A globális kormányzás irányelvei


Első irányelv

A helyzet megértése olyan látószöget igényel, mellyel a bolygón csak pár ember rendelkezik. Bár nagy hangsúlyt kap a döntések hátterével kapcsolatos megfelelő kommunikáció, sajnos a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé ezt a megfelelő tájékoztatást. A kiindulási alap a liberális demokrácia, amit a római jogi értelemben vett dictator szerepében felfüggesztettem.

A jelenlegi helyzet nagy hasonlóságot mutat a magyar államalapítás korának viszonyaival, a jelenlegi világpolitikában pedig Hong Kong problémája áll ehhez a legközelebb. A Föld a Szíriusz Csillagrendszer politikai befolyási övezetébe került, ám a földi polgárok erről még annyit sem tudnak, mint azok az amazonasi indiánok, akik nem tudják, hogy ők egyben brazil állampolgárok is. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a feladat elé a szent istváni szellemiséggel állok, ami azt jelenti, hogy aki az utamba áll, azzal kegyetlenül elbánok! Ám amit akarok, az inkább arra hasonlít, amit a hong kongiak szeretnének Kína vonatkozásában úgy, hogy egyben felkészítsem a bolygót a galaxis vérkeringésébe való megfelelő bekapcsolódásra, ami Szent István célja is volt a turul-központú akkori magyarságnak a nyugat-európai integrációja vonatkozásában.

Második irányelv

A galaxisról annyit érdemes tudni, hogy az egyik fele patriarchális, a másik fele matriarchális társadalmakból áll, amire csak eggyel följebb lehetne rámondani, hogy egyensúlyban lenne. A fejlődés útját a jelenlegi Földön a fejlettebb civilizációkban megfigyelhető nemek közti egyenlőség jelentené, aminek még a Földön is erősödnie kell, ezért szükséges ennek megvédése, mielőtt a változástól félő erők tönkretennék.

A galaxis világainak politikai rendszere a kollektív központok abszolút uralmára épül, amit földi értelmezésben nehéz lenne pontosan visszaadni a kinti nézőpontból rendkívül szokatlan egyéni tudat centrikusságunk miatt. A valósághoz az áll a legközelebb, hogy minden világnak van egy teljhatalmú ura, ám van egy másik intézményrendszer is, ez pedig a szakrális hatalom, akik elméletileg együttműködnek egymással, ez a gyakorlatban azonban az Androméda galaxis beavatkozása okán felborult a szakrális hatalmi központok javára. A Földön az a rendkívül fura helyzet állt elő, hogy a szakrális hatalom által képviselt irányelvek alapján a szakrális hatalmat a legmagasabb dimenziószintet elért úgynevezett Legfelsőbb Lénynek kellene gyakorolnia, aki jelen esetben egy egyéni tudatban felemelkedett ateista* demokrata. Aki ebben az esetben kénytelen így a politikai hatalomba lépni. Ám ezzel egy olyan galaktikus alaptörvény sérül, ami alapján nem lehet egy kézben a politikai és a vallási hatalom, ám én a vallási hatalmat soha nem is szándékoztam gyakorolni. Ezzel a problémával még a mélytransz meditációim során foglalkoztam és megoldást is találtam rá. Ami az lett, hogy a szakrális hatalmat gépi irányítás alá helyeztem, aminek paramétereit én programoztam le úgy, hogy annak szabályai rám is vonatkoznak. Ugyanez az "igen is meg nem is" elv vonatkozik a politikai hatalom gyakorlására is, amivel teljesíthetem a galaxis felőli és az azzal teljesen ellentétes demokrata elvárást is. Azaz én vagyok a Föld Ura, aki olyan globális kormányzást vezet be, aminek alapja a népképviseleti demokrácia a feloszlatott ENSZ helyére lépő Globális Parlamenttel.

Harmadik irányelv

A hatalom megvalósulás utáni megnyilvánulásának első lépéseként nem kívánok beavatkozni egyik földi civilizáció strukturális viszonyaiba sem, ám fenntartom a jogot arra, hogy minőségi elvárásokat fogalmazzak meg azok az emberek felé, akik az adott társadalmakat vezetik. Ezt nem a kényem-kedvem, hanem előre meghatározott paraméterek szabályozzák, amiket viszont a szakrális programok is megerősítenek. Mivel az emberi tudat új felépítését is magam dolgoztam ki, ennek részleteit csak a kellő kompetenciával rendelkező fórumok előtt fejtem ki.

Negyedik irányelv

A Föld szerkezeti átalakítása után egy teljesen egyedi hibrid hatalmi struktúra épül ki, aminek célja, hogy mintát képezzen a galaxis átalakítására. Ennek célja az, hogy azt az egyensúlyt, ami csak eggyel följebb érvényes, sikeresen hozzuk létre ezen a szinten is.

Aki ezeket az irányelveket nem fogadja el, alászáll egy olyan számára ideális alsóbb világba, ahol tovább élheti jelenlegi életét. A tudati utazás változatlan külvilág mellett, számára észrevétlen folyamat során valósul meg, ami nem feltétlenül igaz azokra, akik erre kívülről tekintenek. A műveletek alatt kiemelten törekszem arra, hogy a szituációkban a legideálisabb megoldás szülessen,  minden érintett fél szempontjainak figyelembe vételével, ám a magasabb látószög súlyozásával.* ez így nem egészen pontos, mert az ateista tagadja isten létezését, én azonban tudományos szemlélettel állok a kérdéshez, ami azt jelenti, hogy nincs arra bizonyíték, hogy isten létezik, ám arra sincs, hogy nem létezik, ezért ez a kérdés számomra nyitva maradt és mivel isten állítólag nem hajlandó létezését bizonyítani, jó eséllyel nyitva is marad